Språket ger dig världen.

Jag tycker att språk är vackert. För det är inte bara meningsbyggnaden och ordbetydelsen som avgör vad du säger. Det är dessutom så många olika saker som språkets melodi, platsen, mottagaren, avsändaren, tidpunkten, ögonkontakten, sammanhanget, åhöraren och mycket mer än så.Språket är kulturbärare. Det bevarar, försvarar, förändrar, förmedlar vår sociala grupps sätt att se på … Fortsätt läsa Språket ger dig världen.