En frihet att värna.

Våra friheter är inget som vi bara kan ta för givet, även om vissa av dem är hela 250 år gamla. Idag inte bara firar vi svenska Tryckfrihetsförordningen, utan ställer oss även upp och försvarar allas vår rätt att uttrycka vår mening. Annars kanske någon tar den friheten ifrån oss?Idag för exakt 250 år sedan … Fortsätt läsa En frihet att värna.

Annonser

Vems är ansvaret?

Det är dialog som gäller nuförtiden i all modern kommunikation. Borta är tiden när det var ok att någon pratade till oss. Istället är det bara att prata med någon som det aktuella. Det tycker jag är bra. I grunden är auktoritärt maktspråk just bara det - ett sätt att befästa makt.Numera lider vi av … Fortsätt läsa Vems är ansvaret?